Αποτέλεσμα

Αρχικό κεφάλαιο: €1000

Σύνολο ετησίων καταθέσεων: $0.00

Συνολική απόδοση: $0.00

Τελικό ποσό σε 10 χρόνια: €1218.99